Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Zakończenie projektu darmowych szkoleń finansowanych przez ZUS.

Szkolenia zostały skierowane w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych oraz dla prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą. Działania edukacyjne były kierowane do osób wchodzących na rynek i podejmujące pracę po raz pierwszy w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej oraz edukacji. Adresatem ww. szkoleń byli również studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia przeznaczone były dla pracodawców, osób zatrudnionych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru działania Oddziału ZUS w Olsztynie i Elblągu.

Szkolenia miały na celu upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i chorobach zawodowych oraz o sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom na temat:

 • radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • poznanie skutków nadmiernego hałasu dla narządu słuchu oraz zapoznania się z metodami organizacyjnymi i technicznymi ograniczenia hałasu.
 • poznanie metod zapobiegania chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych na czynniki występujące w miejscu pracy.
 • zapoznanie się z metodami ochrony układu mięśniowo-szkieletowego, higieny wzroku podczas pracy z monitorami ekranowymi.

Centrum Szkoleniowe AGBAR przeprowadziło szkolenia z terenu Oddziału ZUS w Olsztynie i Elblągu, w następujących instytucjach:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Kamiennik Wielki 10; 82-316 Milejewo,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Kolejowa 31, 19-300 Ełk,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 82-300 Elbląg ul. Winna 9,
 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, Fabryczna 3,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk,
 • Dom Pomocy Społecznej, 13-214 Uzdowo; 18/19,
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Królewiecka 35, 14-500 Braniewo,
 • Laurenius, Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn,
 • Zespól Szkół Ekonomiczno - Handlowych nr 2 Olsztyn, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn,
 • Szkoła Policealna w Ełku 19-300 Ełk, ul. Karola Augusta Bahrkego 2B,
 • Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu, Bolesława Chrobrego 4, 82-300 Elbląg,
 • Urząd Miasta Działdowo. ulica Zamkowa 12 13-200 Działdowo,
 • Ewangelicki Dom Opieki „Arka” ul. Plac Kościelny 5a, 11-730 Mikołajki,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kolejowa 31, 19-400 Olecko,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia w Ełku, Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk,
 • Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja, Michała Kajki 4, 19-311 Ełk,
 • Mój Dom na Sielskiej, ul. Sielska 34, Olsztyn,
 • Dom Pomocy Społecznej, Lipowa 1, 19-300 Nowa Wieś Ełcka,
 • Firma Handlowa Piter, Piotr Grochowski, ul. Śląska 1, 19-300 Ełk

Podczas trwania projektu Centrum Szkoleniowe „AGBAR” przeprowadziło 52 szkolenia oraz przeszkoliło 1528 osób.

Dziękujemy, że byliście z nami.